וויכטיגע מעלדונג: מוצ"ש ארום 12:00 וועט מען ארבעטן אויף די סייט סערווער צו פארזיכערן די סעקיוריטי, עס וועט מעגליך זיין אויסגעלאשן פאר קורצע צייטן, א דאנק, מיט פארשטענדעניש.

טויש פעסווארד


די אימעיל מוז זיין דאס זעלבע פון דיין אקאונט אויפן סייט, אויב האסטו נישט געטוישט דיין אימעיל אדרעס אין די באנוצער קאנטראל צימער דאן איז עס די זעלבע אימעיל מיט וואס דו האסט זיך אייינגעשריבן.